Aineistovinkkejä

Käytä monipuolista tietoperustaa: kirjallisuutta, artikkeleita, tutkimuksia, opinnäytteitä jne. Alla olevasta listasta pääset alkuun. Bloggaa hyvistä lähteistä vinkiksi muille.

 • Aalto, T. 2012. Kuinka olla avoin: työelämän uudet viestintätaidot. Finn Lectura. 
 • Aalto, T. & Uusisaari, M. 2009. Nettielämää. Sosiaalisen median maailmat. Gummerus. Jyväskylä.
 • Aalto, T. & Uusisaari, M. 2011. Löydy. Brändää itsesi verkossa. BTJ-kustannus. 
 • Aaltonen-Ogbeibe, T., Saastamoinen, P., Rainio, H. & Vartiainen, T. Silmät auki sosiaaliseen mediaan. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 3/2011.
 • Alasilta, A. 2009. Blogi tulee töihin. Keuruu: Otava/Infor. 
 • Azedani, Z. 2015. Pikaopas some-markkinointiin. Lisää asiakkaita ja enemmän myyntiä sosiaalisen median avulla. e-kirja.
 • Best Social Media Books 2012 by Raz Chorev 
 • Heinonen, S. 2009. Sosiaalinen media. Avauksia nettiyhteisöjen maailmaan ja vuorovaikutuksen uusiin muotoihin. Turun kauppakorkeakoulu.  
 • Isokangas, A. & Kankkunen, P. 2011. Suora yhteys. Näin sosiaalinen media muuttaa yritykset. EVAn raportti. Taloustieto Oy. Helsinki.
 • Kangaspunta, S. (toim.) 2011. Yksilöllinen yhteisöllisyys: avaimia yhteisöllisyyden muutoksen ymmärtämiseen. Juvenes Print. Tampere. (Teoksen yksittäisiä artikkeleita on saatavissa sähköisesti: Esim. Epilogi: Yhteisyyden jatkumo ja Traditionaalista yhteisöstä verkkoyhteisyyteen.)
 • Korkalainen, T. 2013 (toim). Somepentujen käsikirja - rekrytointi- ja selviytymisvinkkejä sosiaalisen median sokkeloihin. Metropolian digipaino. Helsinki. 
 • Kortesuo, K. & Kurvinen, J. 2011. Blogimarkkinointi, Blogilla mainetta ja mammonaa. Telentum. Helsinki
 • Kortesuo, K. 2011. Tee itsestäsi brändi. Asiantuntijaviestintä lvenä ja verkossa. Bookwell Oy. Porvoo. 
 • Kurio 2016. Some-markkinoinnin trendit 2016. (Ladattavissa pdf:nä)
 • Lähteenoksa, M. 2008. Viisas arki. Opas yhteisöllisyyteen. Info kustannus. Helsinki
 • Mäkinen, M. 2009. Digitaalinen voimistaminen paikallisten yhteisöjen kehittämisessä. Väitöskirja. Tampereen yliopisto. 
 • Noppari, E & Hautakangas, M. 2012. Kovaa työtä olla minä, Muotibloggaajat mediamarkkinoilla. Tampereen yliopisto. 
 • Ossi, M. Kumppanuusmarkkinoinnin opas.
 • Otala, L. ja Pöysti, K. 2009. Wikimaniaa yrityksiin - Yritys 2.0 tuottamaan. 
 • Pönkä, H. 2014. Sosiaalisen median käsikirja. Docendo Oy.
 • Roivas, S. 2009: Tietoyhteiskunnan lupaus - Tieto- ja kommunikaatioteknologioiden sosiaalisesta soveltamisesta. Väitöskirja. Tampere University Press. Tampere. 
 • Seppälä, J. & amp; Väliverronen, E. 2012. Mediayhteiskunta. Vastapaino. Tampere.
 • Östman, S. 2015. "Millaisen päivityksen tästä sais?" Elämäjulkaisijuuden kulttuurinen omaksuminen. Väitöskirja. Jyväskylän yliopisto.


Creative Commons -käyttölupa
HH some tutuksi, jonka tekijä on outikati, on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla.